Toshiba Satellite C875-S7103 Notebok Laptop / 3xử lý rd Gen Intel Core i3-3120M / 17,3″ LED HD Display / 4GB DDR3 / 500GB Hard Drive / Multiformat DVD ± RW / CD-RW / Tích hợp webcam HD / Windows -8 / Satin Đen

Toshiba Satellite C875-S7103 Notebok Laptop / 3xử lý rd Gen Intel Core i3-3120M / 17,3" LED HD Display / 4GB DDR3 / 500GB Hard Drive / Multiformat DVD±RW / CD-RW / Tích hợp webcam HD / Windows -8 / Satin Đen

Đánh giá trung bình:
Toshiba Satellite C875-S7103 Notebok Laptop / 3xử lý rd Gen Intel Core i3-3120M / 17,3" LED HD Display / 4GB DDR3 / 500GB Hard Drive / Multiformat DVD±RW / CD-RW / Tích hợp webcam HD / Windows -8 / Satin Đen

Mô tả sản phẩm

Rất tốt

Chi tiết

  • Toshiba

Toshiba Satellite C875-S7103 Notebok Laptop / 3rd Gen Intel Core i3-3120M processor/ 17.3" LED HD Display / 4GB DDR3 / 500GB Hard Drive / Multiformat DVD ± RW / CD-RW / Tích hợp webcam HD / Windows -8 / Satin Đen ra khỏi 5 dựa trên xếp hạng.
Máy tính xách tay Toshiba Máy tính xách tay Toshiba Satellite C875-S7103 Notebok Laptop / 3rd Gen Intel Core i3-3120M processor/ 17.3" LED HD Display / 4GB DDR3 / 500GB Hard Drive / Multiformat DVD ± RW / CD-RW / Tích hợp webcam HD / Windows -8 / Satin Đen

Gửi nhận xét của bạn