Samsung Series 3 NP300E5A-A02UB 15.6-Inch Notebook (Intel Core i3-2350M, 2.3GHz, 6GB, 500GB, DVD /- RW, Cửa sổ 7) Đen

Samsung Series 3 NP300E5A-A02UB 15.6-Inch Notebook (Intel Core i3-2350M, 2.3GHz, 6GB, 500GB, DVD /- RW, Cửa sổ 7) Đen

Đánh giá trung bình:
Samsung Series 3 NP300E5A-A02UB 15.6-Inch Notebook (Intel Core i3-2350M, 2.3GHz, 6GB, 500GB, DVD  /- RW, Cửa sổ 7) Đen

Mô tả sản phẩm

Samsung Series 3 máy tính xách tay

Chi tiết

  • Intel Core i3-2350m, 2.3GHz
  • 6GB RAM
  • Cửa sổ 7 Home Premium
  • 500GB Hard Drive

Samsung Series 3 NP300E5A-A02UB 15.6-Inch Notebook (Intel Core i3-2350M, 2.3GHz, 6GB, 500GB, DVD /- RW, Cửa sổ 7) Đen 3.3 ra khỏi 5 dựa trên 7 xếp hạng.
Máy tính xách tay Samsung Máy tính xách tay Samsung Series 3 NP300E5A-A02UB 15.6-Inch Notebook (Intel Core i3-2350M, 2.3GHz, 6GB, 500GB, DVD /- RW, Cửa sổ 7) Đen

Gửi nhận xét của bạn