ASUS Vivobook Notebook – Celeron, 4GB, 11.6″

ASUS Vivobook Notebook - Celeron, 4GB, 11.6"

Đánh giá trung bình:
ASUS Vivobook Notebook - Celeron, 4GB, 11.6"

Mô tả sản phẩm

VivoBook F200CA-SH01T Dual-Core Celeron1007U TS Laptop PC 1.5GHz 4GB 500GB WiFi 11.6 Cửa sổ 8 64-Bit

Chi tiết

  • ASUS Vivobook Notebook - Celeron, 4GB, 11.6"

ASUS Vivobook Notebook - Celeron, 4GB, 11.6" 3.2 ra khỏi 5 dựa trên 5 xếp hạng.
Asus máy tính xách tay máy tính xách tay ASUS Vivobook Notebook - Celeron, 4GB, 11.6" $349.00

Gửi nhận xét của bạn